Çevrecilik Politikası

Ebt Lojistik, çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirilmesini, yasalara tam uyumu ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında üretilen atıkların başta kaynağında olmak üzere azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüştürülmesini ve en uygun yöntemlerle ortadan kaldırılmasını temel kabul eder. gerçekleştirdiği tüm projelerde çevre politikasını benimsemektedir. Temiz ve sağlıklı iklime duyarlı bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak bizim için bir önceliktir.